baner zakres usług

Zakres usług

Kancelaria zajmuje się zarówno kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców jak i świadczy pomoc prawną na rzecz osób prywatnych.

KLIENCI INDYWIDUALNI:

– sporządzanie i analiza umów zawieranych przez Klientów,
– sprawy z zakresu prawa rzeczowego (uregulowanie stanu prawnego nieruchomości),
– dochodzenie praw konsumenta,
– prowadzenie spraw pracowniczych,
– dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień,
– prowadzenie spraw spadkowych,
– prowadzenie spraw rodzinnych,
– prowadzenie spraw administracyjnych,
– przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

KLIENCI BIZNESOWI:

– zawiązanie i rejestracja spółek,
– analiza i opracowanie dokumentacji wewnątrzzakładowej,
– sporządzanie umów z kontrahentami oraz przygotowanie pism urzędowych,
– dokonywanie zmian w umowach oraz aktualizacja wpisów w KRS,
– odzyskiwanie należności,
– restrukturyzacja przedsiębiorstw,
– przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
– usługi z zakresu ochrony danych osobowych,
– prowadzenie spraw administracyjnych.